Hírek

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A B+N Referencia Zrt. (3644 Tardona Katus domb 1. Adószám: 23480874-2-05; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a B+N Referencia Zrt. által a Magyar Kórházszövetség XXXV. Kongresszus rendezvényén elhelyezett szórólapok bemutatása (továbbiakban: Szelvény).

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2023. április 19-én (szerdán) 09:30 órakor indul, és 2023. április 21-ig (péntek) 12:00 óráig tart.

3. Egy Játékos egyszerre csak egy Szelvényt adhat le, a Szervező minden Szelvényért cserébe ajándékot oszt ki a Játékosok között.

A Játék nyereményei (összesen 1500 db):

nyeremény db
B+N logózott kulcstartó 599
B+N logózott powerbank 117
B+N logózott pendrive 175
B+N logózott füzet 242
B+N logózott esernyő 80
B+N logózott bicska 70
B+N logózott termosz pohár 100
B+N logózott termosz kulacs 90
B+N logózott UV fertőtlenítő doboz 25
ETELBURG Satin black moduláris toll 2

 

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Konferencia utolsó napján (2023.04.21.) 12:00-ig kerüljön sor. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Játékban a B+N Referencia Zrt. munkatársai és családtagjai nem vehetnek részt!

6. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező B+N Referencia Zrt. aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: B+N Referencia Zrt. e-mail címén: krisztina.dalos@bplusn.hu. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező B+N Referencia Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2023. 04. 18.